Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 14 – Fugt og vådrum

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser eventuelt fotos som redegør for fugtsikring, herunder beskrivelse af sikring mod fugt fra indeklima, jord, grundvand, overfladevand og fugtskader fra byggefasen. Beskrivelse af vådrumssikring

  • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for fugtsikring og vådrumssikring