Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 13 – Forureninger

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser og datablade som redegør for radonsikring. Redegørelse for de valgte byggematerialer som kan påvirke bygningens indeklima

  • Tegninger kan omfatte Tegninger som redegør for radonsikring