Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 12 – Energiforsyningsanlæg

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser og datablade som redegør for det valgte anlæg herunder aftrækningssystemer.

  • Tegninger kan indeholde: Tegninger som viser det valgte anlæg, herunder placering og omfang samt aftrækningssystemer

  • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for det valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 328).