Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 10 – Elevatorer

  • Dokumentation kan omfatte Beskrivelser, datablade som redegør for anvendelse, størrelse og sikkerhedsniveau.

  • Tegninger kan omfatte Tegninger som redegør for anvendelse, størrelse og sikkerhedsniveau.

  • Funktionsafprøvning: Der skal fremsendes funktionsafprøvning i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit 5. Funktionsafprøvning skal som minimum vise elevatorens energiforbrug. (BR18 § 249), beskrivelser, datablade som redegør for anvendelse, størrelse og sikkerhedsniveau.