Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 7 – Byggeplads

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser eventuelt  fotos som redegør for nabohensyn også efter byggearbejdets ophør, herunder reetablering af fælles hæk/hegn og terræn. Ved større byggepladser: Sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

  • Tegninger kan omfatte: Indretning af byggeplads