Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 6 - Brugerbetjente anlæg

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade evt. fotos som redegør for adgangsarealer frem til anlægget og højde til betjeningen.

  • Tegninger kan omfatte: Adgangsarealer, højder med videre.