Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 5 - Brand

 • Dokumentation kan omfatte: Redegørelse, dokumentation, datablade for de valgte brandtekniske løsninger som røgalarmanlæg, branddøre, redningsåbninger med videre.
 • Tegninger kan omfatte: 
  • Situationsplan som viser afstande til skel og andre bygninger på grunden.
  • Tegning/Brandplan som viser flugtveje, redningsåbninger, brandmæssige adskillelser, brandtekniske installationer som for eksempel røgalarmanlæg.
  • Tegninger skal ligeledes vise branddør, -vindue og brandloftlem m.m. mellem bolig og carport/garage.
  • Placering af alarmer skal vises på tegninger
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift, kontrol og vedligeholdelsesplan for de valgte brandtekniske løsninger som røgalarmanlæg, branddøre, redningsåbninger med videre. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af løsninger, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske. (BR18 § 137-142).
 • Funktionsafprøvning: Afhængigt af byggearbejdet skal der i brandklasse 2-4 fremsendes en funktionsafprøvning (BR18 § 134) og systemintegrationstest (BR18 § 136).