Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 4 - Afløbsforhold

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade evt. fotos som redegør for udformningen af afløbsinstallationen. Dimensionering

  • Tegninger kan omfatte: Afløbsplan, ledninger, brønde, pumper, koter, udskillere, dimensioner med videre.

  • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for afløbsinstallationerne. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 80).