Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 3- Affaldssystemer

  • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, belægning, fald, datablade eventuel fotos som redegør for valg af løsning

  • Tegninger kan omfatte: Tegninger med adgangsveje, placering, belægning samt afstande fra bolig og offentlig vej.