Vigtigt! Er bygningen opført mellem 1950 og 1977?

Hvis din bygning er opført mellem 1950 og 1977, skal du også sende screeningsskema vedrørende PCB.

Det skal du gøre via din sag på bygogmiljø.dk

Har du svaret Ja?

Hvis du ikke kan svare nej til alle spørgsmål i skemaet for PCB, skal bygherren, kortlægge de dele af bygningen eller anlægget, som kan indeholde PCB.

Bygherren skal lave en skriftlig kortlægningsrapport, som redegør for de affaldsmængder, der er forurenet. Han skal også oplyse, hvilken godkendt modtager af det forurenede affald, bygherren ønsker at benytte.

Yderligere oplysninger kan findes på pcb-guiden.dk

Rapporten skal sendes ind sammen med ansøgningen på bygogmiljø.dk.