Hvad skal jeg sende ind, før jeg river min bygning ned?

Fuldmagt

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

Beskrivelse

Beskriv kort, hvor stor byggeriet er, og hvad det er bygget af.

Oversigtskort

Du skal altid sende oplysninger om, hvilken bygning du ønsker at nedrive. Det klarer du med en såkaldt situationsplan, som er et kort, der viser bygningens placering på grunden.

Plantegning

Hvis du kun river en del af en bygning ned, skal du oplyse dimensionerne på den del af bygningen, der bliver stående. Det skal du gøre på en grundplan, som du sender med ansøgningen.

Fotos

Det er også vigtigt, at du sender billeder af bygningen.

I denne vejledning, kan du se, hvad dine fotos skal vise.

PDF-filen med vejledning i, hvad dine fotos skal vise, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.

BBR-nummer

Samtidigt skal du oplyse bygningsnummeret i henhold til BBR. Nummeret fremgår af den seneste BBR-meddelelse, eller kan findes på www.OIS.dk.

Det hele sender du ind via byg og Miljø