Skal du bygge småbyggeri?

Hvis du skal bygge nyt eller bygge til, kan du finde oplysninger om hvad du skal sende ind her.

Småt byggeri dækker over garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og andre småbygninger, der ikke bruges til beboelse

Her på siden kan du læse, hvad du skal sende med din ansøgning, hvis du skal bruge en byggetilladelse. Læs her, om du har behov for en byggetilladelse.

OBS: Nye regler for småhuse

Pr. 1. juli 2017 gælder der nye regler for opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser mv., med et samlet areal på højst 50 m².

Se vejledning om opførelse af småt byggeri med et samlet areal på højst 50 m2.

Husk, jo mere komplet din ansøgning er fra starten, jo hurtigere modtager du svar.

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.


Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan


Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning


Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr.
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen.
 • Angivelse af hvad rummene bruges til.

Se er eksempel på en plantegning


Du skal ikke tegne en byggeskadeforsikring, når byggeriet ikke omfatter bolig eller erhverv.


Hvis en del af bygningen opvarmes - også selvom det kun er til at holde et rum frostfrit - skal der laves en varmetabsberegning.

Beregningen skal senest sendes til Herning Kommune, når du færdigmelder byggeriet, men det er en god idé at få beregningerne lavet inden byggeriet påbegyndes. Ellers risikerer du, at byggeriet ikke overholder kravene til varmeisolering.


Du skal ikke sende en energimærkning ind, når byggeriet ikke omfatter bolig eller erhverv.


Hvis du laver ændringer i kloakeringen - herunder ny tilslutning til kloak eller afledning af regn- og overfladevand osv. - er det en god idé at sende en kloaktegning til kommunen, når arbejdet færdigmeldes. Dette er oftest ikke et krav, men hvis tegningen ligger i kommunens byggesagsarkiv, vil den kunne ses af fremtidige ejere eller andre, der skal finde ledninger og brønde.

Tegningen skal vise både kloak- og regnvandsafledning.

Se et eksempel på en kloaktegning


Når du har alle dokumenterne klar er det bare at gå i gang med at følge instrukserne og udfyld felterne.
Du søger om en byggetilladelse via Byg og Miljø.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail