Færdigmeld projekt

Når du er færdig med dit projekt, skal du melde det færdigt. Det gælder både byggeri og nedrivning.

Du skal altid huske at melde dit projekt færdigt. Det gælder uanset, om byggeriet har krævet byggetilladelse eller ej.

Det gælder også, hvis du har fået nyt tag, eller du har revet en bygning ned.

Uden en færdigmelding, kan vi ikke ajourføre oplysningerne i bygnings- og boligregisteret (BBR).

Normalt færdigmelder du din byggesag via Byg og Miljø. Her kan du vedhæfte alt relevant materiale. 

Har du en ældre byggesag eller nedrivningssag, som ikke er oprettet i Byg og Miljø, kan du læse, hvad du skal gøre nederst på siden.

Her er listen over dokumenter, du skal sende med, hvis du har fået en byggetilladelse forud for dit byggeri:

Hvis der er sket ændringer af projektet i løbet af byggefasen, skal de godkendte tegninger rettes og sendes ind.


Hvis du laver ændringer i kloakeringen - herunder ny tilslutning til kloak eller og afledning af regn- og overfladevand osv. - er det en god idé at sende en kloaktegning til kommunen, når arbejdet færdigmeldes.

Tegningen skal vise både kloak- og regnvandsafledning.

Se et eksempel på en kloaktegning


Når du færdigmelder et nybyggeri, skal du sende energimærkning ind. Den skal udføres af en registreret og godkendt energikonsulent.

Læs her, hvem der kan udføre arbejdet.


Hvis en del af bygningen opvarmes - også selvom det kun er til at holde et rum frostfrit - skal der laves en varmetabsberegning.

Beregningen skal senest sendes til Herning Kommune, når du færdigmelder byggeriet, men det er en god idé at få beregningerne lavet inden byggeriet påbegyndes. Ellers risikerer du, at byggeriet ikke overholder kravene til varmeisolering.

Bygger du nyt, skal du også lave en energiberegning.


Ved færdigmelding af nyt boligbyggeri skal du sende dokumentation på, at byggeskadeforsikringen er tegnet og betalt - altså kvittering på betaling og selve policen.

Hvis du bygger en bolig, som du selv skal bo i, og du selv står som ansvarlig for at gennemføre byggeriet, kan du via Byg og Miljø ansøge om fritagelse for byggeskadeforsikring.

Hvis byggesagen er en om- eller en tilbygning, skal du ikke lave en byggeskadeforsikring.


Inden du tager din bygning i brug, skal du sende en erklæring om teknisk dokumentation til kommunen. Det er et dokument, du underskriver.

Her erklærer du, at alle forhold i byggeloven er overholdt under byggeriet, og at de nødvendige dokumenter er sendt ind.

De nødvendige dokumenter viser, at alle dele af byggeloven er overholdt. Specielt de områder, som Herning Kommune ikke skal kontrollere.

Du har muligvis allerede sendt en del af dokumenterne, da du sendte din ansøgning. 

Det kan være en fordel at spørge en rådgiver, når du skal finde ud af, hvilken dokumentation du skal sende ind. Du kan også kontakte os, hvis du er i tvivl.

Dokumentationen vil variere afhængig af sagens omfang.

Eksempler på dokumentation:

  • Tegningsmateriale, som huset er opført efter, herunder eksempelvis også detaljetegninger der viser niveaufri adgang, lydisolering mod nabo, tæthed mod jord, samt snit-, kloaktegninger og så videre.
  • Dokumentation for bygningens bærende konstruktioner, herunder eksempelvis dokumentation fra spærfabrik, stabilitetsberegning.
  • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport).
  • Dokumentation for at brandkravene er opfyldt.
  • Energirammeberegning.
  • Varmetabsberegning (ved ombygning).

Sidder du med en ældre byggesag, der ikke er søgt gennem Byg og Miljø, skal du stadig melde dit byggeri færdigt.

Send en mail til byggesag@herning.dk, hvor du meddeler at byggeriet er færdigt.

Hvis du skal færdigmelde en nedrivning, som ikke er meldt via Byg og Miljø, skal du udfylde dette skema, hvor du beskriver de bygningsdele du har fjernet og hvor de er blevet af. 

Færdigmeld din nedrivning her.

Skemaet sendes tilsvarende til byggesag@herning.dk,


Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail