Byggeri privat

På denne side ligger information for dig, der skal bygge som privatperson. Her kan du læse, om du skal bruge en byggetilladelse, og hvordan du søger.

Privat eller erhverv?

Vil du bygge som privat, at du på rette sted.

Skal du bygge flere boliger, kan du læse mere her.

Hvis du bygger landbrugsbyggeri, kan du læse mere her. 

Husk, du har altid mulighed for at få et møde med vores byggekontor, inden du søger om byggetilladelse.

Det kan være en rigtig god idé, for sammen kan vi afklare rammerne for dit byggeprojekt, og det kan spare dig tid i sidste ende..

Til mødet kan vi for eksempel gennemgå følgende:

  • Hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for byggearbejdet.
  • Skal der tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver.
  • Er det nødvendigt at søge om dispensation.
  • Krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man skal være opmærksom på.

Kontakt os

Du kan arrangere et møde, ved at kontakte byggesagskontoret på Tlf.: 96282828  eller mail til byggesag@herning.dk - skriv "forhåndsdialog" i emnefeltet.


Hvis du bygger om indvendigt, skal du søge byggetilladelse, når din ombygning udvider beboelsesarealet. Det vil sige, hvis du inddrager hidtil uudnyttede arealer til beboelse.

Det kan for eksempel være, at du indretter bolig i stalde, udhuse, tagetage eller andre dele af bygningen, der ikke tidligere har været anvendt til bolig.

Du skal også anmelde, at du bygger om, hvis du ændrer i antal rum eller andre oplysninger, der er omfattet af BBR-oplysningsskemaet.
Se eventuelt dine oplysninger hos www.ois.dk.

Ændrer din ombygning hverken på antal rum eller beboelsesarealet, kan du bare gå i gang med dit projekt uden at melde det nogen steder.


Du skal altid have tilladelse til at rive en bygning ned, ligesom du også skal anmelde, når nedrivningen er afsluttet.

Læs her, hvad du skal huske, og hvordan du sender det ind.


Hvis du skal bygge på landet, kan det være, at du skal have en landzonetilladelse. 

Det kommer an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Hvad er en landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontroleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.


Når dit projekt er afsluttet, skal du huske at færdigmelde det. Det gælder uanset, om byggeriet har krævet byggetilladelse eller ej.

Du kan her læse, hvordan du gør det.


I øjeblikket er ventetiden for de store sager 10 - 12 uger fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Er der tale om en byggetilladelse i forbindelse med enfamiliehus, som overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente et svar i løbet af 6 - 7 uger.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring. Det gælder blandt andet, når der skal søges landzonetilladelse. Her er behandlingstiden mindst 2 måneder.


Helt kort fortalt betaler du for den tid, der bliver brugt på behandlingen af din byggetilladelse. Det koster 481 kroner i timen pr. 1. januar 2019.

Når du har søgt, får du i første omgang en regning på et aconto beløb.

Efter din byggesag er afsluttet, gør vi op, hvor lang tid der er brugt på den, og dermed også hvad du skal betale. Vi trækker det beløb fra, du allerede har betalt aconto, og sender en regning på resten af beløbet.

Regning bliver sendt til hovedejeren af byggeriet. Gebyr er ikke omfattet af momsloven.


Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Skal du bygge?

Få gode råd hos den offentlige forbrugerportal. Her kan du læse, hvordan du bedst sikrer dine rettigheder gennem et byggeforløb.

dekorativt billedeFå tips på forbrug.dk