For dig der skal søge

På denne side ligger information for dig, der skal bygge. Her kan du læse, om du skal bruge en byggetilladelse, og hvordan du søger.

Hvis du bygger landbrug, kan du læse mere her. 

Husk, du har altid mulighed for at få et møde med vores byggeri-team, inden du søger om byggetilladelse.

Det kan være en rigtig god idé, for sammen kan vi afklare rammerne for dit projekt, og det kan spare dig tid i sidste ende.

Til mødet kan vi for eksempel gennemgå følgende:

  • Hvilke krav i bygningsreglementet, gælder der for det ansøgte?
  • Skal der tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver?
  • Er det nødvendigt at søge om dispensation?
  • Hvilke krav til dokumentation eller anden lovgivning skal jeg være opmærksom på?

Kontakt os

Du kan arrangere et møde ved at kontakte byggesagskontoret på telefon 96288015  eller mail til byggesag@herning.dk - skriv "forhåndsdialog" i emnefeltet.


Du skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, når du skal søge om en bygge- eller miljøtilladelse.

På www.bygogmiljoe.dk logger du ind med dit NemID og opretter en ansøgning på baggrund af den relevante ansøgningstype og den vedrørende ejendom.

Når du har indtastet adressen, vil du kunne se, hvilke regler der umiddelbart gælder for matriklen, eksempelvis om den er omfattet af en lokalplan, om der findes beskyttet natur herpå eller om der er mistanke om forurenet jord på grunden.
Herfra kan du klikke på "Start dit projekt", hvorefter du bliver guidet videre til ansøgningsskemaet, som indeholder en række felter, du skal udfylde for at belyse dit projekt.

Når ansøgningen er udfyldt, skal du klikke på "Indsend", hvorefter ansøgningen automatisk sendes til den rette myndighed - husk at sikre dig, at du har modtaget en kvittering for din indsendelse.

Når du er logget ind på siden, vil du løbende kunne følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er, ligesom det også er igennem Byg og Miljø, at du vil modtage henvendelser om og afgørelse i din sag. Afhængigt af, hvad du vælger ved ansøgning, vil du modtage en besked på e-mail eller sms, når der er sket noget nyt i din sag.

Læs mere om, hvad en ansøgning skal indeholde, for at kommunen kan behandle den.


Hvis du bygger om indvendigt, skal du søge byggetilladelse, når din ombygning udvider beboelsesarealet. Det vil sige, hvis du inddrager hidtil uudnyttede arealer til beboelse.

Det kan for eksempel være, at du indretter bolig i stalde, udhuse, tagetage eller andre dele af bygningen, der ikke tidligere har været anvendt til bolig.

Du skal også anmelde, at du bygger om, hvis du ændrer i antal rum eller andre oplysninger, der er omfattet af BBR-oplysningsskemaet.
Se eventuelt dine oplysninger hos www.ois.dk.

Ændrer din ombygning hverken på antal rum eller beboelsesarealet, kan du bare gå i gang med dit projekt uden at melde det nogen steder.


Har du planer om at bygge flere boliger, større bygninger eller etablere nye udstykninger?

Så foreslår vi, at vi tidligt i processen holder et fælles koordineringsmøde med dig og eventuelt din rådgiver.

Her skaber vi sammen et overblik over projektet, så du hurtigst muligt kan komme i gang med byggeriet.

Find også en oversigt over, hvilket materiale/planer kommunen typisk brug for i behandlingen af din ansøgning, og hvilke garantier, du skal stille.

Læs om byggeri er flere boliger, bygninger og nye udstykninger.


Hvis du skal bygge på landet, kan det være, at du skal have en landzonetilladelse. 

Det kommer an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Hvad er en landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontroleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.

Er du interesseret i decideret landsbrugsbyggeri, kan du læse mere her.


Du skal altid have tilladelse til at rive en bygning ned, ligesom du også skal anmelde, når nedrivningen er afsluttet.

Læs her, hvad du skal huske, og hvordan du sender det ind.


Opsætning af fritstående skilte, facadeskilte og andet facadeudstyr kræver en byggetilladelse.

Læs mere her om skilte.


I øjeblikket er ventetiden for de store sager 10 - 12 uger, fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Er der tale om en byggetilladelse i forbindelse med enfamiliehus, som overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente et svar i løbet af 7 - 8 uger.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring. Det gælder blandt andet, når der skal søges landzonetilladelse. Her er behandlingstiden mindst 2 måneder.


Helt kort fortalt betaler du for den tid, der bliver brugt på behandlingen af din byggetilladelse. Det koster 481 kroner i timen pr. 1. januar 2019.

Når du har fået din tilladelse, får du i første omgang en regning på et aconto beløb.

Efter din byggesag er afsluttet, gør vi op, hvor lang tid der er brugt på den, og dermed også hvad du skal betale. Vi trækker det beløb fra, du allerede har betalt aconto, og sender en regning på resten af beløbet.

Regning bliver sendt til hovedejeren af byggeriet, medmindre andet specifikt fremgår af ansøgningsmaterialet. Gebyr er ikke omfattet af momsloven.


Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96288015
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Søg boliggrund

Søg boliggrunde i Herning Kommune ud fra beliggenhed, pris og størrelse.

Billedet forestiller en udsigt ud gennem et vindue fra en bygning, der er ved at blive opført.Søg boliggrund