Skorstensfejning

Her kan du se, hvem der er skorstensfejer i din by, og hvad du fyrer miljørigtigt.

Brug ikke affaldstræ til opvarmning

Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.

Indhold hentet fra borger.dk