Skorstensfejning

Her kan du se, hvem der er skorstensfejer i din by, og hvad du fyrer miljørigtigt.

Den nordvestlige del af Herning Kommune.

 • Aulum.
 • Haderup.
 • Feldborg.
 • Hodsager.
 • Grove.
 • Vildbjerg.
 • Timring.
 • Ørnhøj.
 • Vind.
 • Sørvad.

Her kan skorstensfejeren træffes på telefonnummer: 40 20 47 47

Den centrale del af Herning Kommune.

 • Herning.
 • Sunds.
 • Simmelkær.
 • Ilskov.
 • Hammerum.
 • Snejbjerg.
 • Lind.
 • Havnstrup.
 • Studsgaard.
 • Høgild.
 • Kølkær
 • Arnborg

Her kan skorstensfejeren træffes på telefonnummer: 23 26 62 68

Den sydlige del af Herning Kommune.

 • Kibæk
 • Sdr. Felding
 • Skarrild
 • Karstoft

Her kan skorstensfejeren træffes på telefonnummer: 40 61 56 47


Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på brændet, fyringsmetode og brændeovnens alder og type.

Fra den 1. august 2021 er du forpligtet til ved ejerskifte af bolig at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats i din nye bolig. Er den produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes, men er den produceret efter 2003, skal du dokumentere alderen. Er du i tvivl om alderen på din brændeovn eller pejseindsats, så kig på brændefyringsportalen for at få forslag til, hvad du kan gøre.

Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Det kan også ske, hvis der ikke er luft nok til forbrændingen.

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

 • brug rent og tørt træ
 • sørg for rigeligt luft
 • tænd op fra toppen af brændet
 • tjek at røgen er næsten usynlig

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Indhold hentet fra borger.dk

Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Skorstensfejermester 

Distrikt - Nordvest
Skorstensfejer firmaet Stjernholm I/S.
Tlf.: 40204747 og 40454110
Mail: stjernholm@skorstensfejeren.dk

Distrikt - Central
Ivan Vagner Iversen
Lillelundvej 30, 7400 Herning
Tlf.: 23266268
Mail: herning@skorstensfejeren.dk

Distrikt - Syd
Keld Pletbjerg
Gl. Arvadvej 13, 7330 Brande
Tlf.: 96420940 og 40615647
Mail:
 ikast-brande@skorstensfejeren.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail