Opkørsel til din ejendom

Hvordan får du en ny opkørsel til din ejendom - eller ændrer på en eksisterende?

Du kan søge tilladelse til en ny opkørsel eller ændringer til den eksisterende. Det gør du ved at sende en mail til Vej, Trafik og Byggemodning.

Det koster 443,75 kroner inklusiv moms pr. løbende meter.

Du skal altid søge tilladelse, når du ændrer på adgangsforhold til din ejendom. Det gælder både ved adgang til offentlige og private fællesveje.

Afhængigt af vejens status, trafikmængde og trafiksikkerhedsmæssige forhold, kan du forvente tilladelse til i alt én eller to standard opkørsler på hver fire meters længde.

Du søger tilladelse ved at sende os en mail. Læs herunder, hvad vi har brug for at vide.

Send en mail til Vej og Trafik og søg tilladelse.

Ny opkørsel

  • Præcis placering og længde af den nye opkørsel
  • Antal og længde af eksisterende opkørsler.

Ændringer ved eksisterende opkørsel

  • Længden af den eksisterende opkørsel, du vil have flyttet
  • Præcis placering og længde af, hvor du vil have den nye opkørsel placeret.

Udvidelse af eksisterende opkørsel

  • Præcis placering og længde af den ønskede udvidelse
  • Antal og længde af eksisterende opkørsler.

Dekorativt

Kontaktinfo

Jesper Enggaard Jensen
Vej, Trafik og Byggemodning (887422)
Tlf.: 96 28 83 31
Mobil: 20779502
Send e-mail til vtbjj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Giv et praj

Opdager du et problem på gader, veje, cykelstier, fortove eller i parker, så giv os et praj.

Billedet viser et hul i asfalten på en vej.Giv et praj