Buske, hække og træer

Grænser din grund op til fortov, sti, vej eller rabat? Så er det dit ansvar, at beplantningen på grunden ikke generer.

På fortove har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for plads. Langs veje skal trafikanter kunne køre uden risiko for at få ridser eller skader på køretøjet.

Træer og buske, skal over kørebanen samt 1 meter på hver side, være beskåret med en fri højde på 4,2 meter.

Over fortove, cykelstier og rabatter, skal der i en afstand af mere end 1 meter fra kørebanen, være en fri højden på 2,5 meter.

Vejbelysning og vejskilte skal altid være friholdt for beplantning.

Hvis du som grundejer ikke overholder forpligtelsen, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre på din regning.

Læs mere i Vejlovens §87 stk. 1 og 2.

Buske, hække og træer beskæres som vist på skitsen

Beplantning skitsetegning

Kontaktinfo

Jesper Enggaard Jensen
Vej, Trafik og Byggemodning (887422)
Tlf.: 96 28 83 31
Send e-mail til vtbjj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.