Sådan søger du om tilladelse

Du søger om tilladelse til at etablere dit LAR-anlæg online. Husk at gøre dit forarbejde grundigt.

Inden du etablerer nedsivningsanlægget, skal du søge tilladelse hos Herning Kommune.

Følgende skal du have klar til ansøgningen:

  • Situationsplan der viser, hvordan rørføring og nedsivningsdelen bliver placeret, så afstandskravene overholdes (i PDF-format).
  • Resultat af nedsivningstest.
  • Resultat af grundvandspejling eller evt. boreprøve.
  • Beregning af anlæggets størrelse (i PDF-format).
  • Fuldmagt hvis du ansøger på vegne af andre (i PDF-format).
  • Type af tagbelægning.
  • Arealet af taget der skal nedsives fra.
  • Arealet af belægningen der skal nedsives fra.

OBS:
Hvis du etablerer flere anlæg, skal arealer angives og beregnes for hvert anlæg.

Husk:
Alle bilag skal vedhæftes i PDF-format.

Du opretter en ansøgning via Byg og Miljø.

Særligt for virksomheder

Hvis du som virksomhed ønsker at nedsive regnvand fra tag og/eller befæstede arealer, skal du ansøge om tilladelse til nedsivning.

Se hvilke oplysninger du som virksomhed skal indsende.