Hvilke typer af LAR-anlæg kan jeg vælge?

Regnvand kan håndteres på egen grund på flere måder:

  • Synlige anlæg på jordoverfladen.
  • Ikke synlige anlæg (faskiner).
  • Opsamling i beholdere.
  • Grønt hustag.

Det er vigtigt, at du vælger en løsning, som passer til din have og dit behov.

Få inspiration til, hvilke LAR-anlæg du kan vælge imellem.

Hvilke regler skal jeg overholde?

Tjek din jordbund og dit grundvand

Før du kan få lov til at lave LAR-løsninger på din grund, skal du undersøge din jordbund og højden på dit grundvand.

Læs hvordan du undersøger din jordbund og højden på dit grundvand.

Få styr på afstandsreglerne

Der er også en række afstandskrav, du skal overholde. Dit LAR-anlæg må for eksempel ikke ligge for tæt på skel eller beboelse.

Få et overblik over afstandskrav.

Find størrelsen på dit LAR-anlæg

Størrelsen på dit anlæg afhænger af anlægstype, jordbund og meget andet.

Læs hvordan du udregner størrelsen på dit LAR-anlæg.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det må du selv lave

Du kan som udgangspunkt lave meget selv, hvis du vil have en LAR-løsning.

Vi har samlet en oversigt over, hvad du selv kan gøre, og hvor du typisk bør overveje professionel hjælp.

Læs hvordan du kommer i gang med LAR.

Søg om tilladelse inden du går i gang

Inden du etablerer nedsivningsanlægget, skal du søge tilladelse hos Herning Kommune.

Læs hvordan du søger om tilladelse til at etablere LAR-anlæg i din have.