Lokal anvendelse af regnvand

LAR står for Lokal Anvendelse af Regnvand. Her på siden kan du læse, hvordan du kan håndtere regnvandet på din grund.

Fordele ved LAR

  • Der dannes mere grundvand lokalt.
  • Det lokale kloaksystem bliver ikke overbelastet og risikoen for oversvømmelser reduceres.
  • Mulighed for kreative haver, hvor regnvandet bruges som et element i haven.
  • Der skabes flere små vandhuller med et rigere fugle- og planteliv.
  • Regnvandet kan opsamles og bruges til havevanding, toiletskyl, tøjvask med videre, så du ikke spilder dyrebart drikkevand på det.