Lokal anvendelse af regnvand

LAR står for Lokal Anvendelse af Regnvand. Her på siden kan du læse, hvordan du kan håndtere regnvandet på din grund.

Hvad er LAR?

LAR er en forkortelse af "Lokal Anvendelse af Regnvand" og handler overordnet set om:

  • at undgå eller minimere mængden af regnvand der løber i kloakken.
  • at bruge regnvandet, der hvor det falder - dvs. på din egen grund.

LAR er typisk løsninger med hensyn til nedsivning, fordampning eller at 'forsinke' regnvandet, indtil der er plads i kloakken igen.

OBS:
Det er ikke muligt at nedsive alle steder for eksempel på forurenede grunde, på meget lerede jorde eller hvor grundvandet står højt, men i det fleste tilfælde er det muligt at arbejde med fordampning og/eller forsinkelse.

Læs om du kan nedsive på din grund.