Find størrelsen på dit LAR-anlæg

Her på siden får du hjælp til at udregne størrelsen på dit LAR-anlæg.

Du har brug for følgende oplysninger for at lave beregningen:

  • Hvor stort et areal skal der afledes vand fra til det enkelte LAR-anlæg det vil sige til hver faskine eller hvert regnbed.
  • Gentagelsesperioden skal sættes til 10 år (antal år mellem større skybrud).
  • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min).
    (Se hvordan du laver en nedsivningstest)
  • Hvilken type nedsivningsanlæg du ønsker at etablere.

Du kan lave en beregning på www.lar-beregner.dk

Når du har foretaget en beregning, kan du gemme den og sende den sammen med din ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Se, hvad du ellers skal sende med din ansøgning.

Hvis du vil nørde med tallene

Resultaterne fra LAR-beregneren er nok til, at kommunen kan lave en vurdering.

Men ønsker du at gå mere i dybden med tallene, kan du på hjemmesiden laridanmark.dk finde et mere avanceret skema.

Her skal du angive den årlige nedbør til ca. 900 mm, og du skal regne med en gentagelsesperiode (år mellem større skybrud) på 10 år.

Du skal også her kende resultatet af nedsivningstesten på det sted, du ønsker at nedsive.

Du finder det avancerede regneark til beregning af anlæggets størrelse på www.laridanmark.dk