Det må du selv lave

Her på siden får du en oversigt over, hvad du selv kan lave, og hvad du muligvis bør søge om hjælp til.
  • Du må gerne lave et anlæg til nedsivning af regnvand selv. Hvis dit regnvand er koblet på det offentlige kloaksystem, skal du have en autoriseret kloakmester til at koble det fra systemet. 
  • Du kan også få en kloakmester, en anlægsgartner eller en regnvandskonsulent til at lave hele anlægget. Hvad der er mest hensigtsmæssigt, kommer an på, hvor avanceret dit anlæg skal være, og hvad det må koste.
  • Du skal være opmærksom på, at anlægget skal dimensioneres til at håndtere den gennemsnitlige mængde nedbør. Du skal også sørge for, at vandet har et sted at løbe hen, når det regner rigtig meget (ekstrem-regn).
  • Der skal være plads nok til at opsamle vandet, indtil det bliver muligt at nedsive det, så dit hus/grund ikke bliver oversvømmet. Vandet må heller ikke løbe ind til naboen eller ud på vejen.
  • Du skal have søgt og fået tilladelse til at etablere nedsivning, inden du går i gang med arbejdet. Når arbejdet er udført, skal der sendes en færdig tegning af systemet til kommunen, for at sagen kan afsluttes.

Læs hvordan du søger om tilladelse til at lave LAR-anlæg på din grund.

Kan jeg nedsive regnvand?

Vi skal bruge resultaterne fra to forskellige undersøgelser for at vurdere, om du må nedsive på din grund.

Nedsivningstest

Der skal laves en undersøgelse af jordens evne til at nedsive på din grund (hvor hurtigt vandet trækker ned). Denne test kan du sagtens selv udføre.

Se hvordan du laver nedsivningstesten.

Grundvandspejling

Vi skal også vide, hvor højt grundvandet står på din grund. Denne test er lidt mere besværlig at lave selv - men ikke umulig.

Læs hvordan du pejler dit grundvand.