De forskellige LAR-løsninger

Læs mere om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Opsamling af regnvand

Regnvand fra taget kan opsamles direkte fra nedløbsrøret i tønder og genanvendes til for eksempel havevanding. En regnvandstønde skal forsynes med et overløb, så regnvandet kan håndteres, hvis tønden fyldes. Overløbet kan for eksempel ledes til nedsivning i græsplæne eller regnbed.

Regnvand kan også opsamles og genbruges til toiletskyl eller tøjvask. Det kræver en særlig installation i boligen, der sikrer, at regnvand og drikkevand ikke blandes.

Læs bygningsreglementets vejledning til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger (pdf).