De forskellige LAR-løsninger

Læs mere om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Grønne tage

Bygninger kan forsynes med grønne tage (græs, stenurt m.v.) som forsinker regnvandet, inden det løber ned fra bygningen. Et grønt tag fordamper årligt ca. 50 % af nedbøren fra tagfladen. Da ikke alt vandet fordampes, skal du også supplere dit grønne tag med en anden LAR-løsning til det resterende regnvand.

Grønne tage kan anlægges på både eksisterende og nye tage, som har en hældning på op til 30 grader.

Når taget er vandmættet er det meget tungt, så man skal derfor sikre sig, at tagkonstruktionen kan bære den øgede vægt.

Se hvordan du laver grønne tage på www.laridanmark.dk.