De forskellige LAR-løsninger

Læs mere om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Render og grøfter

Regnvand fra tage og belægninger kan ledes til render og grøfter. Her kan vandet strømme videre, mens der sker en fordampning og/eller nedsivning af vandet.

Render kan være naturlige lavninger i terrænet eller gravede render. Render kan også udføres i beton, granit eller tilsvarende, afhængigt af hvor de skal anvendes.

Grøfter kræver ofte god plads og er derfor mest velegnet til større grunde eller fællesarealer. På almindelige grunde vil du typisk anvende mindre render til transport af vandet, f.eks. til et regnbed eller en lavning, hvor vandet nedsives.

Klik på et billede for at se det i stor skala.

LAR LAR2 LAR3 

LAR4 LAR6 LAR8 

LAR19 LAR20