De forskellige LAR-løsninger

Læs mere om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Nedsivning i sten, grus fliser osv.

Nedsivning af regnvand gennem sten, grus, fliser eller asfalt kaldes også for nedsivning i permeable belægninger.

Det sker ved, at vandet siver gennem belægningen og videre gennem underlaget og ned i jorden. Sammensætning af underlaget under belægningen er afgørende for, hvor meget vand der kan nedsives.

Nedsivningsevnen afhænger af den valgte type belægning, og her skal man være opmærksom på håndtering af regnvandet ved skybrud, da overfladen normalt ikke kan håndtere store mængder regnvand på én gang.

En permeabel belægning kan for eksempel være drænasfalt, græsarmeringssten eller specielle permeable flisebelægninger med åbne fuger.