De forskellige LAR-løsninger

Læs mere om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Nedsivning i græsplæne

Nedsivning i græsplæne er en simpel, billig og effektiv måde at nedsive regnvandet fra tage og hårde overflader på grunden. Vandet ledes væk fra bygninger, terrasser m.v. ud på græsplænen, hvor det nedsives i en lavning.

Når det regner kraftigt, falder regnen hurtigere, end den kan nå at sive ned i græsplænen. Det er derfor vigtigt, at plænen skråner væk fra bygningerne og at den nederste del af plænen forhøjes, så vandet ikke bare strømmer ind til naboen. Plænen kan dermed holde på vandet, indtil det kan sive ned i jorden.

Regnvand må som udgangspunkt ikke nedsives tættere end 2-5 meter fra bygninger. Det skal derfor ledes ud i plænen via en åben rende med fast bund. Hvis du ikke ønsker åbne render, kan vandet ledes fra nedløbsrøret til et lavere sted på plænen i et nedgravet rør.

Klik på et billede for at se det i stor skala.

LAR7 Græsplæne trambolin

Græsplæne Græsplæne boldbane