Lokal anvendelse af regnvand

LAR står for Lokal Anvendelse af Regnvand. Her på siden kan du læse, hvordan du kan håndtere regnvandet på din grund.

LAR21

Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) handler overordnet om:

 • at undgå eller minimere mængden af regnvand, der løber i kloakken.
 • at bruge regnvandet, der hvor det falder - på din egen grund.

Herunder finder du al den information, som er relevant for dig, der er interesseret i Lokal Anvendelse af Regnvand.

LAR er en forkortelse af "Lokal Anvendelse af Regnvand" og handler overordnet set om:

 • at undgå eller minimere mængden af regnvand der løber i kloakken.
 • at bruge regnvandet, der hvor det falder - dvs. på din egen grund.

LAR er typisk løsninger med hensyn til nedsivning, fordampning eller at 'forsinke' regnvandet, indtil der er plads i kloakken igen.

OBS:
Det er ikke muligt at nedsive alle steder for eksempel på forurenede grunde, på meget lerede jorde eller hvor grundvandet står højt, men i det fleste tilfælde er det muligt at arbejde med fordampning og/eller forsinkelse.

Læs om du kan nedsive på din grund.


Vi oplever mere og kraftigere regn. Der kommer rigtig meget vand på kort tid, og kloakkerne kan ikke altid klare så store mængder vand så hurtigt. Det øger risikoen for oversvømmede kældre og grunde.

Det vil være dyrt at udbygge kloakkerne til at klare de øgede vandmængder i fremtiden. Derfor er LAR også en god og fremtidssikret løsning for private boligejere - og så åbner det for spændende muligheder for haveindretningen og vand som gratis ressource.

Se forslag til forskellige LAR-anlæg.


 • Der dannes mere grundvand lokalt.
 • Det lokale kloaksystem bliver ikke overbelastet og risikoen for oversvømmelser reduceres.
 • Mulighed for kreative haver, hvor regnvandet bruges som et element i haven.
 • Der skabes flere små vandhuller med et rigere fugle- og planteliv.
 • Regnvandet kan opsamles og bruges til havevanding, toiletskyl, tøjvask med videre, så du ikke spilder dyrebart drikkevand på det.

Regnvand kan håndteres på egen grund på flere måder:

 • Synlige anlæg på jordoverfladen.
 • Ikke synlige anlæg (faskiner).
 • Opsamling i beholdere.
 • Grønt hustag.

Det er vigtigt, at du vælger en løsning, som passer til din have og dit behov.

Få inspiration til, hvilke LAR-anlæg du kan vælge imellem.


Tjek din jordbund og dit grundvand

Før du kan få lov til at lave LAR-løsninger på din grund, skal du undersøge din jordbund og højden på dit grundvand.

Læs, hvordan du undersøger din jordbund og højden på dit grundvand.

Få styr på afstandsreglerne

Der er også en række afstandskrav, du skal overholde. Dit LAR-anlæg må for eksempel ikke ligge for tæt på skel eller beboelse.

Få et overblik over afstandskrav.

Find størrelsen på dit LAR-anlæg

Størrelsen på dit anlæg afhænger af anlægstype, jordbund og meget andet.

Læs hvordan du udregner størrelsen på dit LAR-anlæg.


Det må du selv lave

Du kan som udgangspunkt lave meget selv, hvis du vil have en LAR-løsning.

Vi har samlet en oversigt over, hvad du selv kan gøre, og hvor du typisk bør overveje professionel hjælp.

Læs hvordan du kommer i gang med LAR.

Søg om tilladelse inden du går i gang

Inden du etablerer nedsivningsanlægget, skal du søge tilladelse hos Herning Kommune.

Læs hvordan du søger om tilladelse til at etablere LAR-anlæg i din have.