Udhuse og carporte

Hvis et udhus, en carport, et drivhus eller lignende er ulovligt opført, er der mulighed for at få kommunen til at se på sagen.

Som udgangspunkt må sådanne mindre bygninger gerne stå i skellet og her helt eller delvist erstatte et hegn.

Udhuse, carporte, drivhuse, skure og andre lignende bygninger skal opfylde reglerne i "Bygningsreglementet" og/eller "Bygningsreglementet for småhuse". Her kan du blandt andet læse om, hvor høje bygningerne må være og hvor stor afstanden skal være til skel.