Støj

Hvis naboen larmer

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt - f.eks. høj musik - og en appel om at dæmpe sig ikke hjælper, kan du henvende dig til politiet.

Støj fra beboer i boligforening

Hvis støjen kommer fra en beboer i en boligforening, skal klagen rettes til boligforeningens bestyrelse. Er du selv beboer i en almen bolig og er du utilfreds med larmen fra en nabo, skal en klage rettes til beboerklagenævnet.

Støj fra virksomheder

Klager over vedvarende larm fra virksomheder, en kommunal eller privat institution og fritidsaktivitet skal rettes til kommunen. Benyt blanket i boksen 'Selvbetjening'.

Støj fra diskoteker mv.

Klager over støj fra diskoteker og spillesteder skal rettes til kommunen. Dette gælder dog ikke støj fra offentlige arealer, så som fortov og veje. Her skal klagen rettes til politiet.

Støj fra midlertidige aktiviteter 

Støj fra midlertidige aktiviteter, f.eks. et byggeri, skal rettes til kommunen. Benyt blanket i boksen 'Selvbetjening'.