Registrering af el-varme i BBR

Er din bolig registreret som el-opvarmet i BBR? Så kan du søge om at få elafgiften gjort mindre.

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i BBR, har du ret til at få elafgiften gjort mindre.

Helårsboliger

For at få elafgiften gjort mindre skal din bolig være en helårsbolig.

Der skal være faste elvarmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov. Dette er inklusive varmt brugsvand.

Ved en elvarmeinstallation forstås f.eks. en el radiator, el elvarmekedel eller en eldrevet varmepumpe (luft til vand/jordvarme).

Sommerhuse

For at få elafgiften gjort mindre i et sommerhus skal du som ejer være pensionist. Derudover skal du have ejet sommerhuset i mere end et år. Du skal anvende det som helårsbeboelse, hvilket betyder at du er tilmeldt adressen i folkeregisteret

Hvem godkender?

Hvis du ønsker reducering af din elafgift, kan du kontakte din el leverandør.

Nogle energiselskaber forlanger at du udfylder et skema. Skemaet skal underskrives og stemples af kommunen, inden returnering til elselskabet.

Skemaet kan fremsendes til Herning Kommune på mail BBR@herning.dk.

Du kan se din BBR meddelelse i ejendomssystemet OIS.