Olietanke

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?

Lækker tanken olie?

Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til Herning Kommune.

Uden for kommunens åbningstid, eller hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Brand & Redning MidtVest på alarm 112.

Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

Se mere på Miljøstyrelsen: Hvad gør jeg, hvis jeg har oliespild?

Herning Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventuelt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforureningsloven.

Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.