Olietanke

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?

Hvordan skal olietanken placeres?

Tanken skal placeres på et varigt stabilt underlag. Det betyder, at underlaget ikke må ændre stabilitet, for eksempel ved at underlaget ikke bliver "vasket væk" af regnvand.

Det er ejers ansvar at sikre, at tanken altid står på et varigt stabilt underlag.

  • Tanken må ikke placeres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og inden for 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
  • Tanken må ikke graves ned inden for et beskyttelsesområde for grundvandsindvinding
  • Tanken må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at tanken ikke kan fjernes igen

Kommunen kan forbyde en ønsket placering af tanken, hvis vi vurderer, at der er risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende anlæg, hvor der udvindes drikkevand.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at der særlige regler for opstilling af en olietank af plastik.