Olietanke

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?

Tjek din olieplasttank

I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader
på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur.
 
Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader især hvis din tank:
  • Står udendørs og ikke er overdækket
  • Er udsat for direkte sollys og varme
Billederne illustrerer og giver eksempler på, hvor revner og skader typisk opstår på tanken. 

Det skal du holde øje med

Udendørsplasttanke kan have begyndende revnedannelser i udsatte positioner på overfladen. Revnedannelsen sker typisk:
  • I indadgående og opadvendte hulninger (rød markering)
  • I midten af tankens endeflade (gul markering)
Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne nedenfor. Er tanken beskidt eller støvet de kritiske steder, kan overfladen tørres af med en klud eller vådserviet.

Er skaden sket? - privat tank

Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug. Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien, og få råd om kontrol og udskiftning af tanken.
 
Hvis der er opstået en skade på tanken med olieudslip til følge, er du
omfattet af en olieforureningsforsikring hos Topdanmark. Du er dækket
hos Topdanmark, når du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i
Danmark, som er medlem af Drivkraft Danmark, eller olieleverandører, der
bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse.
 
Ved olieudslip skal du kontakte din kommune (evt. 112) og Topdanmark.
 

Virksomhedens ansvar

Som virksomhedsejer har du selv et ansvar for at kontrollere din tank, herunder anlæggets tæthed. Ligeledes er du ansvarlig for oprensning ved olieforurening, uanset hvordan skaden sker.
 
Går der hul på din olietank eller rørføring, skal du straks melde det til kommunen. Ved akut spild skal du ringe 112. En hurtig indsats er afgørende for, at miljøet ikke trues, og for at omfanget af en eventuel oprydning, både fysisk og økonomisk, kan begrænses mest muligt.
 
Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug.
 
Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien.
 
2019 04 30 14 10 51 Window
Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne ovenfor.
 
2019 04 30 14 12 53 Window
Krakelering samt begyndende revnedannelse i hulning og revne opstået i indadgående hulning.
 
2019 04 30 14 13 41 Window
Revne opstået i forsætning ved tankens endeflade