Nedsivning af spildevand

Her kan du læse om spildevand i det åbne land og om rensning af spildevandet. Du kan også søge om tilladelse til nedsivningsanlæg.

Ansøgning om nedsivningsanlæg eller udledning af spildevand skal ske via "Byg og Miljø", i den grønne selvbetjeningsboks.

Du kan finde masser af generel information om kloakering og spildevand på Borger.dk .

Herunder kan du læse mere om lokale forhold i Herning Kommune.

Spildevand i det åbne land

Du kan i nogle tilfælde forvente at få et påbud om bedre rensning af spildevandet. Det gælder huse som ligger i oplandet til følsomme vandløb. Det kan være, hvor målinger har vist, at vandløbet på grund af spildevand fra huse ikke opfylder kvalitetskrav og målsætning.

Hvornår stilles krav om nyt rensningsanlæg?

Du kan via Spildevandsplan i boksen "Mere info" finde ud af, hvad der gælder for ejendomme på landet. Du kan blandt andet finde kort, hvor du kan se, i hvilke områder der er krav om bedre rensning af spildevandet. 
Husejere i disse områder vil blive kontaktet, inden der gives påbud.

Den nuværende renseløsning har også betydning for, om der vil blive stillet krav om forbedret rensning. Det fremgår af din BBR-meddelelse hvilken renseløsning kommunen har registret på din ejendom. Du kan også finde oplysningerne via den offentlige informationsserver.

Hvis dit hus ligger uden for oplandet til følsomme områder, kan der også blive stillet krav om ændring af spildevandsforholdene f.eks. ved ombygning.

Herning Vand

Spørgsmål til tømningsordningen, samt huse, der er tilsluttet kloakanlæg i byområder, skal kontakte www.herningvand.dk

Kontaktinfo

Lucia Aagaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288047
Send e-mail til grundvand@herning.dk

Dennis Rosenblad Noe
Tlf.: 96288048
Send e-mail til mikdn@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.