Kloak og separering

Se, hvor du finder oplysninger om din kloak. Og læs om adskillelse af regnvand og spildevand.

Orienteringsbrev

Du får et orienteringsbrev, hvis du bor i et område, hvor kloakken skal separeres (det vil sige skilles ad i en ledning til regnvand og en til spildevand). Orienteringsbrevet sendes cirka 5 år før separeringen skal være udført på din grund. Så har du mulighed for at spare op til arbejdet. Du skal selv betale for det arbejde, der skal laves ind på din grund. 

Påbud

Når fristen for separering nærmer sig, får du brev fra Kommunen igen. Det brev er et varsel om påbud. Det bliver efter en måneds tid efterfulgt af endnu et brev - selve påbuddet. Fristen for at separere kloakken vil stå i varslingsbrevet og i påbudsbrevet.

Lån til separatkloakering

Læs om du opfylder kravene, hvis du ønsker at søge et lån.

Kloaktegning og BBR

I byggesagsarkivet kan du tjekke, om vi har en tegning over din kloak i vores system. Hvis vi ikke har det, er det en god idé, at få en kloakmester til at undersøge din kloak.

Find en kloaktegning i byggesagsarkivet.

Hvad står der om min kloak i BBR?

De offentlige kloakker

Det er Herning Vand A/S, som tager sig af de offentlige kloakker, altså dem, der ligger ude i vejen. Når kloakkerne i et område skal separeres, er det derfor Herning Vand, der står for adskillelsen ude i vejen.

Nogle gange går Herning Vand i gang med kloakadskillelse inden det er udført på de private grunde - andre gange laver Herning Vand først adskillelsen efter, at det er sket inde på de private grunde.

Det kommer blandt andet an på, hvad der praktisk og teknisk er bedst og muligt.

Få overblik over de offentlige kloakledninger.

Generel information om separering

Se hvad Herning Vand skriver om separering af kloak i regnvand og spildevand.

Skelbrønde

Hvad er en skelbrønd? Kan jeg få en ny? Og hvorfor er det en god ide at have en skelbrønd.

Læs om skelbrønde på Herning Vands hjemmeside.

Nedsivning af regnvand

Hvordan søger jeg? Og hvilke muligheder er der?

Læs mere om lokal anvendelse af regnvand.

Tilslutningsbidrag

Er der mulighed for tilbagebetaling af en del af mit tilslutningsbidrag?

Læs mere om tilslutningsbidraget.

Regnvand og spildevand på virksomheder

Bliv klogere på regnvand og spildevand på virksomheder.


Dekorativt

Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 37
Send e-mail til miksr@herning.dk

Trine Grud Fisker
miljøsagsbehandler
Tlf.: 96288098
Send e-mail til trine.fisker@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.