Drikkevand og grundvand

Alt drikkevand i kommunen er grundvand. Kommunen holder øje med, om kravene bliver overholdt, uanset om vandet er fra egen brønd eller vandværk.

Vandforbrug

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Indhold hentet fra borger.dk