Drikkevand og grundvand

Alt drikkevand i kommunen er grundvand. Kommunen holder øje med, om kravene bliver overholdt, uanset om vandet er fra egen brønd eller vandværk.

Mød Fumle og se, hvad du kan gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand.

En 3D-animationsfilm fortæller om, hvordan vi alle kan være med til at beskytte vores drikkevand. I filmen møder du hovedpersonen Fumle, som er haveejer. Han finder ud af, hvorfor det er smartere at bruge hakkejernet til at fjerne ukrudt i haven, i stedet for at bruge ukrudtsmidler.

Sprøjte- og ukrudtsmidler kan skade vores grundvand. Ved at undgå at bruge sprøjte- og ukrudtsmidler i haven, kan du være med til at beskytte vores drikkevand.

Video Fumle Og Det Aedle Grundvand

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.

Grænseværdien for Coliforme bakterier og E. Coli er mindre end 1, så de må med andre ord slet ikke findes i drikkevandet.

Det er kommunens opgave at føre tilsyn med vandværkerne, herunder at vandet bliver analyseret og renset via det lokale vandværk. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt.

Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'.

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

Indhold hentet fra borger.dk

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvert femte år bliver vandet fra private brønde og boringer kontrolleret af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

Nogle små, private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I disse tilfælde kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene.

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at anlæggene opfylder vandkvalitetskravene.

Indhold hentet fra borger.dk

Der er begrænsede mængder af rent drikkevand. Derfor forsøger det offentlige at begrænse vandforbruget ved hjælp af vandafgifter og oplysningskampagner.

I nybyggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Dermed afregner du vandforbruget direkte med vandværket. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk