Betaling af ejendomsskat

Hvis du ikke har tilmeldt din betaling til PBS, vil du modtage et indbetalingskort cirka 15 dage før sidste indbetalingsdato i forhold til den rate, som skal betales.

Du kan tilmelde dig PBS. Så kommer betalingen af din ejendomsskat til at ske automatisk. Oplysningerne til tilmelding står på det indbetalingskort, du modtager.

Det er vigtigt, du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Indbetaling af ejendomsskat kan ske på posthuse, i pengeinstitut eller via netbank på registreringsnummer 2210, kontonummer 0746 235 437.

Skriv venligst CPR-nummer eller CVR-nummer for ejer af ejendommen.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen 'Mit Betalingsoverblik' i den grønne boks "Selvbetjening".

Hvis du ikke betaler i tide

Hvis du betaler for sent, bliver ratebeløbet forrentet for hver påbegyndt måned ifølge Lov om kommunal ejendomsskat og Opkrævningsloven. Det sker, indtil der bliver betalt.

Hvis ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på 250,00 kr.

Betales restancen ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betale yderligere omkostninger i form af retsafgift på minimum 300,00 kr. samt et underretningsgebyr på 450,00 kr.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.