Køb og salg af ejendom/grund

Ved ejerskifte sender vi - inden betalingsdatoen - et indbetalingskort til den nye ejer.

Det er vigtig, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Har du købt en grund som er nyudstykket?

Hvis du har købt en nyudstykket grund, bliver ejendomsskatten ikke beregnet, før SKAT laver en vurdering af din ejendom. SKAT laver vurdering 1. januar og berører ejendomsskatten efterfølgende år.

Det vil sige, at hvis I køber en grund i løbet af 2018, som endnu ikke er selvstændig vurderet, skal SKAT først vurdere den. Den vil så blive vurderet 1. januar 2019 og vil først blive opkrævet ejendomsskat som selvstændig grund i 2020.

Vær opmærksom på at der er ejendomsskat på den matrikel som grunden bliver udstykket fra. Her vil ejeren af den grund, der udstykkes fra, blive opkrævet den fulde skat. Derfor skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

Du kan ringe til SKATs ejendomsvurdering, hvor du kan få en vejledende vurdering, på tlf.: 72 22 28 26. eller du kan gå på SKATs hjemmeside:

Læs mere om, hvordan du får en vejledende vurdering hos SKAT.