Renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse og ejendomsvurdering

Du betaler til skorstensfejning, renovation og rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Renovation

  • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
  • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Læs mere om renovationsgebyrer hos Affald og Genbrug.

Grøn linje, tlf. 96288080, affald@herning.dk.

Skorstensfejning

Skorstensfejerne træffes på følgende telefonnumre:

  • Henry Lindstrøm. 97126040 / 23266268.
  • Keld Pletbjerg, 40615647.
  • Hugo Stjernholm 97438554 eller 40204747.

Se hvilke skorstensfejer, der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen 'Meld rotter' i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt SKAT, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72222826 eller via www.skat.dk.