Lån til ejendomsskat og separat kloakering

Her kan du læse om, hvilke krav der er, for et lån til betaling af ejendomsskat. Du kan også læse om tilskud til separat kloakering.

Søg om lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til ejendomsskat, hvis: 

  • du og eller din ægtefælle er fyldt 65 år
  • eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension
  • eller modtager efterløn
  • og samtidigt har fast bopæl her i landet.

Der kan ydes lån til en ejendom, som indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren til beboelse.

I Herning Kommune omfatter låneordningen kun grundskyld og rottebekæmpelse til kommunen.

Til sikkerhed for betaling af lånebeløbene med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen.

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente i henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Renterne tilskrives ved årets udgang og kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage, når ejendommen sælges, og i særlige tilfælde når ejeren afgår ved døden.

Ansøgningsfrister: inden 1. oktober for at komme i betragtning til de ejendomskatter, som forfalder pr 1. januar og inden 1. maj for at komme i betragtning til de ejendomsskatter, som forfalder pr 1. juli.

Yderligere oplysninger kan fås hos Borgerservice.