Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat. Det kan du læse mere om her.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra grundværdien eller grundskatteloftsværdien. Det er SKAT, der laver vurderingen.

Hvis du har spørgsmål til vurderingen, kan du kontakte SKAT på tlf.: 72222826.

I den grønne boks "Selvbetjening", kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

På ejendomsskattebilletten opkræver vi ud over selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kr. pr. ejer pr. år vil du være omfattet af en ny ordning, som Folketinget vedtog ved lov 12. april 2018.

Ordningen betyder, at du ikke kan betale det beløb, din grundskyld er steget med. I stedet får du et rente- og gebyrfrit lån, som svarer til beløbet. For 2019 vil begge rater være nedskrevet.

Indtil videre ligger det fast, at du ikke kan indfri lånet i perioden 2018 - 2020. Det har Folketinget valgt for at gøre ordningen så enkelt at administrere som muligt.

Du kan først indfri lånet, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil i den forbindelse automatisk modtage et indbetalingskort. I tilfælde af at din samlever overtager ejendommen, vil vedkommende overtage lånet.

Fremadrettet vil du årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Hvis du er omfattet af ordningen vil du i løbet af uge 23 modtage en ny ejendomsskattebillet, hvoraf det samlede beløb for alle ejere af ejendommen fremgår og er fratrukket i opkrævning for 2. rate.

Lad os tage et eksempel:

Du og din samlever står begge som ejere af et hus, hvor grundskylden i 2017 lød på 4550 kr. pr. år.

Fra 2018 steg grundskylden til 5000 kr. pr. år. Det vil sige en stigning på 225 kr. pr. ejer pr. år.

Beløbet er altså højere end 200 kr, og de 450 kr. pr. år bliver derfor indfrosset.

De 450 kr. låner I helt automatisk hos kommunen hvert år. Lånet koster Jer ikke noget at have. Lånet er rente- og gebyrfrit.

I 2020 sælger I huset, og her vil I modtage et indbetalingskort, som svarer til stigningen af jeres grundskyld i de år, I har været med i ordningen.

Læs mere på Skatteministeriets side om indfrysning af grundskyld.


Ejendomsskattebilletten for 2018 bliver udsendt til din digitale postkasse 12. december.

Hvis du ikke har en digital postkasse og får ejendomsskattebilletten sendt som fysisk post, vil du modtage den i din postkasse senest 18. december.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

  • 1. rate forfalder 1. januar 2018 - sidste indbetalingsdato er 10. januar 2019.
  • 2. rate forfalder 1. juli 2018 - sidste indbetalingsdato er 10. juli 2019.

Hvis du ikke har tilmeldt din betaling til PBS, vil du modtage et indbetalingskort cirka 15 dage før sidste indbetalingsdato i forhold til den rate, som skal betales.

Du kan tilmelde dig PBS. Så kommer betalingen af din ejendomsskat til at ske automatisk. Oplysningerne til tilmelding står på det indbetalingskort, du modtager.

Det er vigtigt, du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Indbetaling af ejendomsskat kan ske på posthuse, i pengeinstitut eller via netbank på registreringsnummer 2210, kontonummer 0746 235 437.

Skriv venligst CPR-nummer eller CVR-nummer for ejer af ejendommen.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen 'Mit Betalingsoverblik' i den grønne boks "Selvbetjening".

Hvis du ikke betaler i tide

Hvis du betaler for sent, bliver ratebeløbet forrentet for hver påbegyndt måned ifølge Lov om kommunal ejendomsskat og Opkrævningsloven. Det sker, indtil der bliver betalt.

Hvis ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på 250,00 kr.

Betales restancen ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betale yderligere omkostninger i form af retsafgift på minimum 300,00 kr. samt et underretningsgebyr på 450,00 kr.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.


Ved ejerskifte sender vi - inden betalingsdatoen - et indbetalingskort til den nye ejer.

Det er vigtig, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Har du købt en grund som er nyudstykket?

Hvis du har købt en nyudstykket grund, bliver ejendomsskatten ikke beregnet, før SKAT laver en vurdering af din ejendom. SKAT laver vurdering 1. januar og berører ejendomsskatten efterfølgende år.

Det vil sige, at hvis I køber en grund i løbet af 2018, som endnu ikke er selvstændig vurderet, skal SKAT først vurdere den. Den vil så blive vurderet 1. januar 2019 og vil først blive opkrævet ejendomsskat som selvstændig grund i 2020.

Vær opmærksom på at der er ejendomsskat på den matrikel som grunden bliver udstykket fra. Her vil ejeren af den grund, der udstykkes fra, blive opkrævet den fulde skat. Derfor skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

Du kan ringe til SKATs ejendomsvurdering, hvor du kan få en vejledende vurdering, på tlf.: 72 22 28 26. eller du kan gå på SKATs hjemmeside:

Læs mere om, hvordan du får en vejledende vurdering hos SKAT.


Du betaler til skorstensfejning, renovation og rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Renovation

  • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
  • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Læs mere om renovationsgebyrer hos Affald og Genbrug.

Grøn linje, tlf. 96288080, affald@herning.dk.

Skorstensfejning

Se hvilken skorstensfejer, der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen 'Meld rotter' i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt SKAT, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72222826 eller via www.skat.dk.


Kontaktinfo

Malene Jensen
Byggesagsbehandler
Tlf.: 96288023
Send e-mail til ejendomsskat@herning.dk

Lene Bjerregaard
Assistent
Tlf.: 96288046
Send e-mail til ejendomsskat@herning.dk

Rikke Gunther
Tlf.: 96288059
Send e-mail til BBR@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.