Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat. Det kan du læse mere om her.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra grundværdien eller grundskatteloftsværdien. Det er Vurderingsstyrelsen, der laver vurderingen.

Hvis du har spørgsmål til vurderingen, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på tlf.: 72222826.

I den grønne boks "Selvbetjening", kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

På ejendomsskattebilletten opkræver vi ud over selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kr. pr. ejer pr. år vil du være omfattet af en ny ordning, som Folketinget vedtog ved lov 12. april 2018.

Ordningen betyder, at du ikke kan betale det beløb, din grundskyld er steget med. I stedet får du et rente- og gebyrfrit lån, som svarer til beløbet. For 2019 vil begge rater være nedskrevet.

Indtil videre ligger det fast, at du ikke kan indfri lånet i perioden 2018 - 2020. Det har Folketinget valgt for at gøre ordningen så enkelt at administrere som muligt.

Du kan først indfri lånet, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil i den forbindelse automatisk modtage et indbetalingskort. I tilfælde af at din samlever overtager ejendommen, vil vedkommende overtage lånet.

Fremadrettet vil du årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Hvis du er omfattet af ordningen vil du i løbet af uge 23 modtage en ny ejendomsskattebillet, hvoraf det samlede beløb for alle ejere af ejendommen fremgår og er fratrukket i opkrævning for 2. rate.

Lad os tage et eksempel:

Du og din samlever står begge som ejere af et hus, hvor grundskylden i 2017 lød på 4550 kr. pr. år.

Fra 2018 steg grundskylden til 5000 kr. pr. år. Det vil sige en stigning på 225 kr. pr. ejer pr. år.

Beløbet er altså højere end 200 kr, og de 450 kr. pr. år bliver derfor indfrosset.

De 450 kr. låner I helt automatisk hos kommunen hvert år. Lånet koster Jer ikke noget at have. Lånet er rente- og gebyrfrit.

I 2020 sælger I huset, og her vil I modtage et indbetalingskort, som svarer til stigningen af jeres grundskyld i de år, I har været med i ordningen.

Læs mere på Skatteministeriets side om indfrysning af grundskyld.


Ejendomsskattebilletten for 2020 bliver udsendt til din digitale postkasse 10. december.

Hvis du ikke har en digital postkasse og får ejendomsskattebilletten sendt som fysisk post, vil du modtage den i din postkasse senest 18. december.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

  • 1. rate forfalder 1. januar 2020 - sidste indbetalingsdato er 10. januar 2020.
  • 2. rate forfalder 1. juli 2020 - sidste indbetalingsdato er 10. juli 2020.

Du kan til betaling af ejendomsskat benytte selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside - se i den grønne selvbetjeningsboks på siden.

Indbetaling kan også ske i pengeinstitutter via Betalingsservice eller netbank.

Hvis du ikke betaler i tide

Ved for sen betaling forrentes ratebeløbet for hver påbegyndt måned med en morarente indtil indbetaling sker. Morarenten fastsættes jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat samt opkrævningsloven.

Når ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi en rykker til alle ejere, der tillægges et gebyr på kr. 250,00. Betales gælden ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning tillægges yderligere omkostninger på mindst kr. 750,00 - retsafgift på minimum kr. 300,00 og et underretningsgebyr på kr. 450,00 pr. ejendom der rykkes for.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.


Ved ejerskifte sender vi - inden betalingsdatoen - et indbetalingskort til den nye ejer.

Det er vigtig, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Har du købt en grund som er nyudstykket?

Hvis du har købt en nyudstykket grund, bliver ejendomsskatten ikke beregnet, før Vurderingsstyrelsen laver en vurdering af din ejendom.

Det forventes, at ejendomsvurderingen 2019 vil være grundlaget for ejendomsskatten 2021.

Vær opmærksom på at der er ejendomsskat på den matrikel som grunden bliver udstykket fra. Her vil ejeren af den grund, der udstykkes fra, blive opkrævet den fulde skat. Derfor skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

Du kan ringe til Vurderingsstyrelsens ejendomsvurdering, hvor du kan få en vejledende vurdering, på tlf.: 72 22 16 16.


Du betaler til skorstensfejning, renovation og rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Renovation

  • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
  • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Læs mere om renovationsgebyrer hos Affald og Genbrug.

Grøn linje, tlf. 96288080, affald@herning.dk.

Skorstensfejning

Se hvilken skorstensfejer, der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen 'Meld rotter' i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt SKAT, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72222826 eller via www.skat.dk.


Kontaktinfo

Lene Bjerregaard
Assistent
Tlf.: 96288046
Send e-mail til ejendomsskat@herning.dk

Rikke Gunther
Tlf.: 96288059
Send e-mail til BBR@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.