Bo til leje

Her kan du læse om at bo til leje i Herning Kommune.

Mangler du en pendlerbolig?

Herning Kommune har lavet en aftale om udlejning af boliger til pendlere med områdets boligselskaber.

Læs mere på Lejehusets hjemmeside.

Aftalen omfatter alle afdelinger og alle boliger med undtagelse af række- og enkelthuse.

Hvornår kan du søge om en pendlerbolig?

Du kan søge boligorganisationerne om at få en pendlerbolig, når:

  • Du har arbejde i minimum 28 timer om ugen på en arbejdsplads i enten Herning eller Ikast-Brande Kommune
  • Du er fastansat eller ansat tidsbegrænset i minimum 1 år
  • Din nuværende bolig er udenfor Herning og Ikast-Brande Kommune i en afstand af mindst 30 km. fra din nye arbejdsplads

Personer, der arbejder på Karup Flyveplads og bor mere end 30 km. fra arbejdspladsen kan også gøre brug af aftalen.

Du kan få op til 3 tilbud om bolig efter denne aftale.
Ansøgning sker ved henvendelse til boligorganisationerne.