Bo til leje

Her kan du læse om at bo til leje i Herning Kommune.

Kombineret udlejning

I boligområder med høj arbejdsløshed har kommunerne siden 2005 haft mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere, som står på venteliste til en almen bolig. Kommunen er så til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende en anden passende bolig i kommunen, såfremt vedkommende er opnoteret på ventelisten på tidspunktet for beslutningen om at bruge kombineret udlejning. Formålet er at få flere ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.

Der findes ikke et centralt register over ledige private lejeboliger. Det  er op til den enkelte udlejer selv at bestemme, hvem han vil leje ud  til, og hvordan boligerne skal formidles.

Der findes boligportaler, hvor du har mulighed for at søge på private udlejningsboliger i hele landet.