Bo til leje

Her kan du læse om at bo til leje i Herning Kommune.

Fleksible udlejningsregler

Siden år 2000 har det været muligt for boligorganisationer at aftale såkaldt "fleksibel udlejning" med kommunen. Fleksibel udlejning betyder, at udlejning skal ske efter nogle særlige kriterier, som aftales med den enkelte boligorganisation. Det kan f.eks. være at give fortrinsret til pendlere med job i kommunen eller unge studerende.

Fleksibel udlejning træder i stedet for udlejning efter ventelisten, men kan kun udgøre op til 90 pct. af boligerne. De sidste 10 pct. udlejes efter ventelistereglerne. Ved fleksibel udlejning må der ikke diskrimineres på baggrund af f.eks. etnisk oprindelse.