Dialogmøder med almene boligorganisationer

Herning Kommune afholder årligt dialogmøde med de lokale almene boligorganisationer. På denne side kan du finde referaterne fra møderne.

Referater fra de seneste møder

Hvad der drøftes på møderne

Dialogen på møderne tager sit udgangspunkt i boligorganisationernes seneste årsregnskab samt i en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen.

Boligorganisationerne skal i deres styringsrapport redegøre generelt for deres virksomhed, og de skal komme med et oplæg til, hvad de gerne ser drøftet på dialogmødet med kommunen.

Baggrund

I henhold til Lov om almene boliger m.v. (§164) afholdes der mindst ét årligt dialogmøde mellem kommunen og de lokale almene boligorganisationer.

Der kan også afholdes dialogmøder med de boligorganisationer der har afdelinger i kommunen, men som har hjemsted i en anden kommune.

Kontaktinfo

Vibeke Hother
Jurist
Tlf.: 96282318
Send e-mail til vibeke.hother@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.